Lovech_OU-HNikiforov

Споделяме идеята за Глобално образование и се ангажираме да допринесем с дейността си за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование.

Sofia_21SOU

21 СОУ има традиции в областта на ученическото самооуправление, младежкото доброволчество и успешно прилага метода „ученици обучават ученици“.

Smolian_OU-YGagarin

„Да опазим околната среда” – изградихме цветарници от стари гуми в двора на училището с ученици и боядисахме оградите.