Заедно срещу глобалните предизвикателства

27.12.2017

Наръчникът е част от проекта „Да посрещнем заедно предизвикателствата на света“, реализиран благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Дъга“ 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.

Автор на публикацията, която съдържа конкретни идеи за обучителни занимания с фокус върху метода „връстници обучават връстници“  и ценни ресурси в помощ на обучителите (учители, младежи, НПО), е Дружеството за ООН в България.


(.pdf) Together against global challenges
Език: Български
Автор: Дружество за ООН в България.-


За ученици За учители Взаимозависимост Гимназиална Гражданство Идеи за преподаване Права на човека Социална справедливост Устойчиво развитие Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие