Информационен ресурс за Цел за устойчиво развитие 3 от Програма 2030 на ООН: ДОБРО ЗДРАВЕ

21.11.2018

Осигуряването на здравословен начин на живот и насърчаването на благосъстоянието на всички хора, във всяка възраст, са важни компоненти на устойчивото развитие. По-доброто здраве и благосъстояние не само се разглежда като единна цел за устойчиво развитие, но се счита за съществено за постигането на трите стълба на устойчивото развитие. Здравето се счита за предпоставка, както и резултат от успешното устойчиво развитие.

Увеличаването на продължителността на живота и борбата с главните причини за майчината и детската смъртност, увеличаването на достъпа до чиста вода и канализация, намаляването на случаите на малария, туберкулоза и полиомиелит, както и ограничаване разпространението на ХИВ/СПИН са само част от задачите на Цел 3 от Целите за устойчиво развитие.

Пълна версия на материала може да прочетете ТУК.

Резюме на материала може да откриете ТУК.


(.pdf) SDG 3
Език: Български
Автор: - Българска платформа за международно развитие


За ученици За учители Гимназиална Ресурси за учители Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие