Работа с доброволци – наръчник

20.03.2016 Narachik-rabota-s-dobrovoltsi_cover

Наръчникът „Работа с доброволци“ е предназначен за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи.

Наръчникът се осъществява по проект „Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

Проектът има за цел да повиши капацитета на гражданския сектор за работа с доброволци и организация на каузи, като подобри техните знания, фасилитира комуникацията и обмeна на добри практики между НПО и предостави информация по въпросите на доброволчеството в достъпни формати.

TimeHeroes събра опита на стотици организации в работата с доброволци. Нашите експерти проведоха 50 дълбочинни интервюта с НПО от цялата страна. В допълнение, други над 200 организации попълниха подробната ни онлайн анкета. Това е първият в България обстоен анализ на състоянието на доброволческата екосистема, както и на добрите практики в сферата. Цялата информация е систематизирана в онлайн платформа (wiki.timeheroes.org), настоящия наръчник и серия обучителни семинари. Интервютата са качени в цялост в платформата по проекта. Пак там отделни идеи и практики са обособени в подробни тематични статии.

За повече информация посетете wiki.timeheroes.org

TimeHeroes (timeheroes.org) е най-голямата платформа за доброволчество в България. Тя свързва хората, които искат да помагат, с каузите, които имат нужда от подкрепа.

TimeHeroes е инициатива на Фондация „Герои на времето“. Освен онлайн платформата, фондацията поддържа мрежа от независими доброволчески клубове в училища и университети в цялата страна; работи за подобряване на ефективната работа на неправителствени организации с доброволци и, не на последно място, за популяризирането на доброволчеството като цяло.


(.pdf) Изтегли документа
Език: Български
Автор: Time Heroes


За училища За учители Гражданство Ресурси за учители