10. Намаляване на неравенството в страните и между тях

17.12.2015

Международната общност е постигнала значителен напредък в посока премахване на бедността. Най-уязвимите народи – най-слабо развитите страни без излаз на море, продължават да постигат по-добри резултати. Остава обаче неравенството в достъпа до здравни и образователни услуги. И докато неравенството между страните показва тенденция да намалява, расте неравенството в самите страни. Наблюдава се съгласие, че икономическият растеж не е достатъчна предпоставка за намаляване на бедността, ако не включва трите измерения на устойчивото развитие – икономически, социални и екологични.

Занимание „Музикалните столове”

Цел на занятието:
Учениците да се подготвят да разбират причините за безработицата, бедността и неравенството.


(.pdf) Намаляване на неравенството в страните и между тях
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Гражданство Идеи за преподаване Ресурси за ученици Социална справедливост Цели за устойчиво развитие