11. Градовете и селищата да са включващи, сигурни и устойчиви

17.12.2015

Градовете са центрове за идеи, търговия, култура, наука, високотехнологично производство, социално развитие и много повече. Най-добрите сред тях са дали възможност на хората да постигат социален и икономически напредък.
Все пак има много предизвикателства пред това, градовете да продължават да създават работни места и просперитет, без да изцеждат земята и ресурсите. Някои от тези предизвикателства се наблюдават навсякъде в големите градове – задръствания, липса на средства за осигуряване на основни услуги,
недостиг на подходящи жилища и влошаваща се инфраструктура.
Предизвикателствата могат да се посрещат и да се търсят решения. Задачата е да се подобри използването на ресурсите, да се намали замърсяването, да се снижава бедността. Бъдещето, което искаме, е да живеем в градове с възможности за всички, с достъп до енергийни, жилищни, транспортни и други услуги.

Занимание „Най-хубавите градове в Европа”

Цел на занятието:
Учениците да се запознаят с интересни идеи и добри практики в големите европейски градове и да обсъдят варианти за своя град.


(.pdf) Градовете и селищата да са включващи, сигурни и устойчиви
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици Устойчиво развитие Цели за устойчиво развитие