4. Качествено образование за всички, за цял живот

17.12.2015

Получаването на качествено образование е предпоставка за подобряване на живота на хората и устойчивото развитие. През последните десетилетия е постигнат по-добър достъп до образование на всички равнища. Записването в началното образование в развиващите се страни е достигнал 91%, но 57
милиона деца остават извън училище.

Занимание „Напускане на училището”

Цел на заниманието:
Да се оцени ролята на образованието


(.pdf) Качествено образование за всички, за цял живот
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Права на човека Ресурси за ученици Социална справедливост Цели за устойчиво развитие