7. Достъп до модерни енергийни източници

17.12.2015

Енергията е от централно значение за почти всяка голяма заплаха или значителна възможност за съвременния свят. Независимо дали става дума за работни места, сигурност, изменение на климата, производство на храни или за увеличаването на доходите, достъпът до енергия за всички е от съществено значение. Устойчивата енергия е възможност – тя променя живота, стопанствата и планетата.

„Тиха дискусия“ за защита на климата

Цел на заниманието:
Учениците провеждат „Тиха дискусия” за защита на климата и в подкрепа на мерките за защита на климата.


(.pdf) Достъп до модерни енергийни източници
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици Устойчиво развитие Цели за устойчиво развитие