21.11.2019 Талантливи ученици от ОУ,,Христо Никифоров’’ с творческа изява, посветена на 30-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

С  ентусиазъм  и творческо вдъхновение ученици от ОУ,,Христо Никифоров’’  подготвиха  светъл празник, посветен на 30-ата годишнина от приемането  на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Гости, родители и преподаватели  споделиха  творческото  пътешествие на 20.11.2019г.

Всеки  креативен символ, който децата  поставиха  върху логото на ООН в България ,  носеше своя  идеен  смисъл  и ярко послание.

В ролята на модератори  бяха  учениците  от  клубовете на талантливите – Клуб ,,Местенце за мислене’’ с  ръководител  Мирослава Ганчева,  Арт клуб ,,Палитра’’  с ръководител  Иванета Ганчева  и  Клуб по гражданско и глобално образование ,, Деца – посланици на ООН‘‘  с ръководител  Полина Георгиева.

Талантливите деца  убедиха  гостите в  задълбоченото  познаване на Конвенцията на ООН за правата на детето, като поставиха следните творчески  акценти:

Младите хора  споделиха своето  убеждение, че чл.28 от Конвенцията е посветен на най-хубавия път в човешкия живот – пътят на образованието и знанието. Крачейки уверено по този път, талантливите деца  са  истински изследователи.

Живеем в град на люляци и мечти. Гордеем се със символа на града – безценният бисер на архитектурата – покритият мост, дело на геният на Възраждането – Колю Фичето.С ентусиазъм и творческо любопитство  децата проучиха по- малко известни факти от живота на Колю Фичето  и с помощта на родители изработиха  реплика на негова каса-сандък, която се превърна в тяхната Съкровищница. В нея съхраняват свитък с  посланията  в заветите на Колю Фичето, претворени от тях, които са  вдъхновение в класната стая. В Съкровищницата пазят и Хартата  на своето  училище, сътворена от тях , така както мъдро е записано в чл .28 на  Конвенцията ,,дисциплината в училище трябва да уважава човешкото  достойнство‘‘.

Младите хора с  радост  споделиха, че образованието е ценно, защото  ,,насърчава да уважаваме собствената култура и тази на другите‘‘.Така гласи чл.29 от Конвенцията. Децата оформиха  кът с логото на Българското председателство – трикольор, кирилица и шевица, защото то популяризира българска идентичност. Пред знамето на ЕС  изразиха  своята гордост , че родината ни е достоен член на европейското семейство , а девизът ,,Единни в многообразието‘‘ е ценност.

Както мъдро е записано в чл. 29 на Конвенцията , образованието развива нашата личност и таланти. Младите хора убедиха  гостите, че  са  талантливи деца, със спечелени многобройни призови места в Международни    Национални конкурси.

Член 12 от Конвенцията  насърчава  децата да  дават своето мнение и да очакват  то да бъде зачитано. Младите хора  представиха свои идеи за развитие на Ловеч, своята  мечта той да се превърне в глобален зелен град , а те  да реализират  професиите си в родния град.

Модераторите на творческото събитие  споделиха своята тревога, че в Африка голям брой деца не се възползват от правата, разписани в чл. 24 и чл. 31 на Конвенцията. Изразиха своята готовност  да помогнат  на африканските си приятели  чрез  дарителска кампания , която стартира на 17.10.2019г. – Международният ден за борба с бедността. Учениците от ОУ,,Христо Никифоров’’ с  желание се включват в благотворителната инициатива , която се осъществява под  мотото ,,Дари монета – сбъдни мечта’’.

Младите хора  поднесоха   благодарност  към своите  родители и учители , които са най-ценните хора в живота на всяко дете .Така, както  призовава чл .29 на Конвенцията.

 

Всички в залата се обединиха около доказаната истина : Децата са посланици на Доброто!

 

автор: Полина Георгиева

Заместник-директор по УД и Ръководител на Клуб по глобално гражданско образование