Кой какво печели от една тениска? – игра

27.05.2016

Ролевата игра е практически насочена към формирането на нагласи за отговорно потребление. Създава се реална ситуация сред участниците, които практикуват това умение, чрез представянето на веригата на производтво на една тениска. Дискутират се въпроси от трудовите процеси, които целят формирането на крайната цена на една тениска (30 € – тридесет евро).

Времетраене на ролевата игра:

40 минути

Подходяща възраст:

12-18 г.

Цел на ролевата игра:
  • Да се представи веригата на производство на една тениска;
  • Да се изясни разпределението на ресурсите в глобалното производство на облекло;
  • Да се изяснят глобалните обвързаности при производството на облекло;
  • Да се представи ролята на Потребителя в този процес.

Играта е част от помагало за гимназиален курс „Глобално образование в помощ на младежите при включване в пазара на труда“ , отново по забавен начин, можете да научите повече за производството и глобализацията и какво е „достойно заплащане“.


(.pdf) Изтегли документа
Език: Български
Автор: Фондация Джендър образование, изследвания и технологии


За ученици За учители Всички глобални измерения Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици