Оксфам – Английски и глобално гражданство

13.02.2016 Oxfam-Guide-for-schools

Насочено към преподаватели по всички предмети и за всички възрастови групи, наскоро актуализираните и осъвременени насоки за глобално гражданство, представят ключови елементи от програмата на Оксфам за глобално гражданство, както и показват казуси, очертаващи добри практики в класната стая, занимания, които могат да бъдат адаптирани за ползване в множество предмети и ресурси за допълнителна информация.

Включва насоки за ролята на глобалното гражданство в преподаването на английски език за изследване на разнообразни идентичности и култури, глобално мислене за мястото в света и разширяване на мисловните хоризонти. Документът дава предложения за текстове, които учителите могат да използват в подкрепа на учащите в пътешествието им към превръщането в глобални граждани.

Защо да учим английски с подхода глобално гражданство?

Отговорите на този въпрос включват:

  • развиване на съпричастност у учащите,
  • зачитане на многообразието,
  • въображение, за да открият своето място в местни, национални и глобални общности,
  • разширяване на мисленето и хоризонтите,
  • разработване на критична грамотност;
  • осигуряване на по-широкия контекст, необходим за разбирането на езика и литературата;
  • възможност учащите да оценят разнообразни гледни точки.

Ръководството предоставя широк спектър от практически идеи за използване на проучване на глобалните проблеми чрез говорене и слушане, четене, писане и медии. Включва също обширен списък на книги с истории и полезни ресурси.

Изтеглете от: http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides

 


Език: Английски
Автор: Oxfam


За училища За учители Всички възрастови групи Гражданство Идеи за преподаване Ресурси за училища