Виртуална енциклопедия Euro Med – Хвърчащата класна стая! – вълнуващи истории от България, Турция и Тунис!

24.08.2021

Искате ли да научите повече за историята, музиката, традиционната кухня, занаяти и изкуства на България, Турция и Тунис? Любопитни ли сте да разберете кой са общите характеристики, свързващи трите държави и кой са разликите, формиращи цветна хармония от чувства, симпатия и приемственост.

„Разлистете“ с поглед 15-те видео урока от  Виртуалната енциклопедия “Euro Med Хвърчащата класна стая“ тук: https://www.youtube.com/watch?v=kEG4RZCvI0U&list=PLyJuaicBvWZVYlcKCNUzdVr-WHE4MpmK4.

Съдържанието на уроците е налично на български, турски, арабски и английски език (езиковата версия можете да изберете със субтитри в самото видео).

Уроците са част от изпълнение на проект “EURO MED Хвърчащата класна стая”, Договор № ALF/CFP/2020/ICD/68, финансиран от: Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог “Anna Lindh Foundation”. https://www.annalindhfoundation.org.

Проектът насочи внимание към повишаване на междукултурната информираност и взаимното разбирателство сред младите хора от Евро-средиземноморския регион, чрез разработката и прилагането на иновационни образователни методи и подходи, така че те да зачитат спецификата на културата и да обменят общи ценности.

Дейностите се изпълниха от три неправителствени организации-партньори: „Алианс за регионални и граждански инициативи” /България/,  „Тунизийска асоциация за културни дейности“ /Тунис/ и „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“ /Турция/.

Уроците могат да се използват като допълнителен образователен ресурс както във формалното, така и в неформалното образование на ученици от 11-18 годишна възраст.

За Вас, Учители – ако искате да разнообразите и обогатите урочното съдържание в часовете по история, география, български и чужди езици, изобразително изкуство, „час на класа“ и др., нашите видеа ще ви помогнат да го направите по забавен, интересен и вдъхновяващ за учениците начин.

За Вас, ученици! – Искате ли да използвате по-често вашите телефони и компютри в класната стая? Тогава гледайте и се забавлявайте с уроците от Виртуалната енциклопедия „EURO MED Хвърчащата класна стая”.

 


Език: Български
Автор: Алианс за регионални и граждански инициативи


За ученици За училища За учители Ресурси за ученици Ресурси за училища Ресурси за учители