10.04.2017 SAME World project Събития

Конкурс: Добри практики в образованието за екологично устойчиво развитие

Реализирали ли сте интересна образователна дейност за екологично устойчиво развитие, която искате да споделите? Кандидатствайте в конкурса на проект Same World.

24.03.2017 Международен ден на истината за Нарушаване на човешките права и за зачитане на достойнството на жертвите Събития

Международен ден на истината за нарушаване на човешките права и за зачитане на достойнството на жертвите

На този ден почитаме паметта на жертвите на сериозните и систематични нарушения на правата на човека и популяризираме важността на правото на истината и справедливостта.