Глобално образование – Ръководство за учителя

17.12.2015

Целта на това помагало, подготвено от екип на Българска платформа за международно развитие, е да помогне на преподавателите да обсъждат с учениците глобалните предизвикателства, с които те все по-често ще се сблъскват.

Публикацията е част от националната програма за популяризиране на Европейската година за развитие. С идеята да продължим дискусията и през следващите години, предлагаме на младите ни приятели да търсят отговори на следните въпроси:
• Как да направя промяна с мен и с хората около мен?
• Как да направим града си по-добро място за живеене?
• Как аз и връстниците ми да посрещнем заедно предизвикателствата пред света?


(.pdf) SDGs-peer-naruchnik.pdf
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За учители Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за учители Устойчиво развитие Цели за устойчиво развитие Ценности и възприятия