Зона за училища

Зона за училища

Добре дошли в зоната за училища!

Тук можете да откриете повече за:

 • Как да станем глобално училище
 • Възможности за обучения

Както и да:

 • Заявите обучение
 • Да се регистрирате като глобално училище или
 • Да се абонирате за нашия бюлетин

Открийте ресурси, новини и събития за училища в следните раздели:
ресурси   новини   събития

Предложете съдържание на страницата със следните формуляри:

Ресурс   Новина   Събитие

Как да станем глобално училище

Терминът „глобално училище“ може да означава много неща. Може да е училище където разнообразието на света е отразено в учениците; може да е институция с ангажимент към вид глобален интернационализъм; или такова с връзки към сходни училища по света. За нас „глобално училище“ е това, в което глобалните измерения пропиват учебния процес и са отразени в живота в училище.

Вашето училище / образователна институция вече работи и има опит в темите на глобалното образование?

Включете се към глобалните училища в „Да научим!“ с информация за Вашите дейности и събития.

Вижте всички регистрирани училища и организации в   Регистрирани училища и организации

Регистрирайте се като глобално училище чрез   Форма за регистрация

Вие и колегите Ви се интересувате от темите на глобалното образование и желаете да бъдат застъпени в учебния процес?

Защо едно училище да става глобално?

– Предоставя на младите хора полагащият им се широк и балансиран учебен материал;

– Подготвя бъдещите граждани;

– Прави преподаването интересно и практично;

– Насърчава използването на широк спектър от методи за преподаване и учене;

– Помага за повишаване на успеваемостта и очакванията;

Стъпки към глобално училище:

 • Научете повече за глобалното образование (виж Какво е ГО и страницата с Ресурси)
 • Абонирайте се за бюлетина на „Да научим!“ и следете възможности за участие в проекти, класни и извън класни дейности с учениците (виж Абонирайте се);
 • Заявете обучение по темите на глобалното образование (виж Обучения);
 • Въведете глобални теми в учебни часове (виж Включване в учебния процес);
 • Организирайте инициативи в подкрепа темите на глобалното образование (вижте какво правят други училища в Участници в ГО)

Обучения

Подходът, който прилагаме в нашите обучения и в материалите, които подготвяме е интерактивен, базиран на учене чрез правене. Научи – изследвай – действай, това включва предоставяне на основна информация, самостоятелно проучване на проблема от страна на учениците; учене чрез образователни игри; предлагане и реализиране на идеи по съответния проблем, било то на местно или на международно ниво.

Изграждане на експертно знание:

 • обучение на обучители;
 • обучение на журналисти и на училищни настоятелства;
 • обучение на доброволци;
 • обучение на ученици.

Глобално образование

Глобалното образование е образование, което отваря ума и сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света. То помага да разберем по-добре икономическите, социалните и политически процеси в световен мащаб, които определят и нашия живот. Глобалното образование дава на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, необходими за един справедлив и споделен свят. Глобалното образование представлява отговор по същество на два проблема в образованието – на нуждата от обновено съдържание и от нови методи в преподаването, които да повишат интереса и мотивация на учениците към ученето.

Цел на обучението: Да формира капацитет в училище за представяне на темите от сферата на глобалното образование пред деца и младежи.

Времетраене: 2 дни.

Глобални предизвикателства – обучение за деца

Процесите на отваряне на България към света и включването й в глобалния обмен на идеи, информация и знания създаде предизвикателство към образователната ни система. Младите хора общуват все по-лесно с други общности и култури, те са активни потребители на продуктите на глобализацията, както материални, така и нематериални. Важно е децата ни да знаят именно индивидуалната роля и отговорности на младия човек в тази нова среда и да формират умения за активно и пълноценно участие в глобалната общност.

Цел на обучението: Запознаване на ученици и младежи с проблемите и противоречията на глобализацията и съвместно търсене на решения на глобалните предизвикателства.

Времетраене: 2 дни.

Заявете обучение

Абонирайте се за нашия бюлетин