Информационен ресурс за Цел за устойчиво развитие 4 от Програма 2030 на ООН: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

21.11.2018

Цел 4: Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички

 

От повече от половин век, когато е обявено за човешко право, образованието присъства винаги в дневния ред на международната общност. Настоящата Цел 4 за устойчиво развитие на ООН за периода 2015 – 2030 г.: Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички е продължение на Цел 2 на Целите на хилядолетието за развитие: Постигане на начално образование за всеки, към която се стремеше международната общност в началото на новото хилядолетие, до 2015 г.

Към 2015 г. резултатите  в световен мащаб по Цел 2  на Целите на хилядолетието за развитие могат да се обобщят така:

  • Записването в първи клас на децата в развиващите се региони на света достигна 91% през 2015 г., при 83% през 2000 г.
  • Въпреки това 57 милиона деца останаха извън училище през 2015 г.
  • Грамотността в световен мащаб също се подобри за периода на ЦХР – от 83%, до 91%, а неравнопоставеността в образованието между момичетата и момчетата намаля.

Пълна версия на материала може да прочетете ТУК.

Резюме на материала може да откриете ТУК.


(.pdf) SDG 4
Език: Български
Автор: - Българска платформа за международно развитие


За ученици За учители Гимназиална Ресурси за учители Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие