Кратко образователно видео за пубертета – в отговор на въпросите на съвременния тийнейджър

05.11.2018

ПУБЕРТЕТ/PUBERTY

Как се променя тялото през пубертета –  кратко видео на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП). Разработено и изпълнено по проект „Предизвикателствата на порастването“ благодарение на инициативата на Lidl „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Изработено от BASIC: https://www.basic.team

Може да се използва като отправна точка за отключване на дискусия с група тийнеджъри по въпросите на съзряването. Дава щрих към подкрепящата роля на родителите, а така също към важността да се проверява достоверността на източниците на информация.


Език: Български
Автор: -Българска асоциация за семейно планиране


За ученици За учители Гимназиална Прогимназиална