Международна помощ за развитие – ръководство на преподавателя

18.11.2015

Наборът от инструменти за преподавателя е разработен от Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на Европейската комисия. Неговата цел е да помогне на преподавателите при информирането на бъдещите ръководители, отговорни за вземането на решения (на възраст от 15 до 24 години), за резултатите, постигнати от Европейския съюз и неговите държави членки като най-големия донор на хуманитарна помощ в света по отношение на помощта за развитие, и да бъдат разбрани по-добре глобални- те предизвикателства, с които те все по-често ще се сблъскват.

План на урока:

Европейска година за развитие: кът на учителя


(.pdf) Международна помощ за развитие – ръководство на преподавателя
Език: Български
Автор: Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“, ЕК


За учители Всички глобални измерения Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за учители Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие