Основни насоки за глобално образование – концепция и методология за глобално образование за педагози и политици

05.11.2011 Основни насоки за глобално образование - концепция и методология

Този документ трябва да се счита като основни насоки за разбиране и за практикуване на глобално образование, а също и като педагогически инструмент, който да помогне за установяването на подходи за глобално образование, където те не съществуват и да обогати вече съществуващите. Съдържанието на тези основни насоки е изградено като се отчитат съществуващите практики и отношения, както и културните, географски, социални и икономически реалности.

Насоките са подготвени с идеята, че образователните процеси във формална и неформална учебна среда, трябва да отворят път за по-добро разбиране на все по-глобализиращия се свят. Те също така поставят важни въпроси за професионалната отговорност на педагозите и ролята на училищата и на различните организации и институции за повишаване на глобалната чувствителност и знания за световните проблеми в рамките на учебните програми и в неформалните проекти и дейности.

Любезно предоставен от Център Отворено образование.


(.pdf) Основни насоки за глобално образование - концепция и методология
Език: Български
Автор: Център Север-Юг, Съвет на Европа


За учители Всички възрастови групи Ресурси за училища Ресурси за учители