Партньори

БПМР ГО

Ресурсната страница за глобално гражданско образование „Да научим!“ е създадена от групата за глобално образование към Българска платформа за международно развитие.

Станете партньорска организация

Предложете съдържание на страницата:

Ресурс   Новина   Събитие

Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“

АРГИ_лого

Контакти:

address София 1505, ул. Алеко Константинов 25
website www.arci-ngo.org
email cneshkova@arci-ngo.org

Мисия и цели:

АРГИ подкрепя развитието на гражданското общество в България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Дейност и инициативи:

АРГИ организира и провежда образователни инициативи, свързани с глобално образование, с фокус деца между 5-9 годишна възраст. Инициираме „уроци на открито“, с цел да стимулираме способността на децата да учат от опит и нагледно да се въвеждат въпросите на глобалното развитие чрез онагледяване на понятията за взаимосвързаност, устойчивост и справедливост. Провеждаме инициативи за изграждане на връзки и комуникация с местни производители на хранителни продукти и занаятчии, по теми достъпни за най-малките. Реализираме обучения за педагогически кадри в предучилищна и начална училищна степен. Работим върху създаването на специализирани учебни материали за подпомагане на преподаватели в предучилищен и начален курс за въвеждане на теми от глобалното образование чрез използване на интерактивни методи и учебни ресурси.Провеждаме дейности за насърчаване изграждането на партньорски взаимоотношения с родителите и семействата, така, че да да бъдат активни участници в процесите на обучение и възпитание на малчуганите.

Повече информация на www.arci-ngo.org

(още…)

Дружество за ООН в България

logo_UNA

Контакти:

address София, ул. Проф. Н. Михайлов 2
website una.bg
Facebook Facebook страница
email office@una.bg

Мисия и цели:

Дружеството за Обединените нации в България работи  в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948 г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през  1955 г. Дружеството е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН  (WFUNA)  заедно с над 160 други национални асоциации. Членове на  Дружеството са предимно дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти. Председател е посланик Иван Гарвалов.Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека.

Дейност и инициативи:

Дружество за ООН в България  разпространява и прилага чрез своите дейности и издания идеите, принципите и решенията на ООН. Дружеството участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН.

(още…)

Център за приобщаващо образование

ЦПО е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Ние продължаваме десетгодишната работата на британския фонд Save the Children в България и нашия регион. Вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието и ценено. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на Центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина – и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно.

Щастливи сме, когато децата – всички деца – получават възможност да развият своите способности и талант и да живеят щастливо детство.

Повече информация на www.cie-bg.eu.

Глобална инициатива в психиатрията

ГИП е международна организация с нестопанска цел, работеща в името на популяризиране на хуманна, етична и ефективна психично-здравна грижа в световен мащаб. Състои се от международен офис в Холандия и мрежа от регионални центрове.

ГИП-София е създадена през септември 2002 година като офис за страните от Централна и Източна Европа и оттогава до днес работи активно за реформиране на психично-здравната система и повишаване качеството на живот на хората с психична болест в региона. ГИП-София, като част от федерацията ГИП, споделя обща мисия и ценности: всеки човек трябва да има възможност да реализира своя потенциал, независимо от личните си проблеми или житейски обстоятелства.

Организацията разработва проекти, които допринасят за развитието на всички аспекти от психично-здравната система, включително:

  • деинституционализация и трансформиране на институционалната грижа;
  • овластяване на потребителите, техните близки и професионалистите;
  • участие в развиването на политики и застъпничество;
  • разработване на антистигма и информационни кампании за хората с психична болест;
  • психично здраве и ХИВ/СПИН;
  • психичното здраве – като компонент от сътрудничеството в подкрепа на развиващите се страни.

Повече информация на www.gip-global.org

Българска платформа за международно развитие

Българска платформа за международно развитие (БПМР) е основана в началото на 2009 г. Тя обединява в мрежа 22 авторитетни неправителствени организации, работещи в различни сфери. Членовете на БПМР работят по теми като образование за развитие, здравеопазване, джендър проблематика, околна среда и устойчивост.

Целта на платформата е да бъде активен и легитимен партньор на държавните институции при изпълнението на ангажиментите на България към политиката на Европейския съюз за сътрудничество и развитие по отношение на трети страни.

Сегашните усилия на БПМР са насочени към усъвършенстване на регулаторната рамка и осъществяването на активни политики за развитие.

Повече информация на bpid.eu