Резултати от участието на България в международното изследване на гражданското образование – ICCS 2016

12.06.2018

Изследването се реализира от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (IEA) съвместно с Австралийския съвет за образователни проучвания (ACER) и Лабораторията за педагогически експерименти в Университета Тре в Рим (Laboratorio Pedagogia Sperimentale). В България то се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО). Участието на страната ни в изследването е с подкрепата на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Целта на изследването е да събере и анализира данни за познанията, уменията, нагласите, възприятията и ценностите на учениците в областта на гражданското образование.

Целевата група на ICCS са учениците на възраст около 14 години. В повечето държави, в това число и в България, това са учениците в VIII клас.  У нас изследването се проведе от 7 март до 20 април 2016 г. В него участваха 2966 ученици и 1549 учители от 147 училища.


(.pdf) ICCS_2016_Report_BGR1
Език: Български
Автор: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование


За училища За учители Гражданство Права на човека Ресурси за училища Ресурси за учители