Учебни материали (TLU) по модули „Миграция“, “Международни неравенства“ и “Климатични промени“

07.10.2020

Модулите съдържат учебни материали, разработени като част от изпълнение на проект „Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР).”

Предложеното съдържание е насочено към ученици от 11 до 19 годишна възраст. Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане – чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други дейности.

Повече за модулите може да откриете тук


Език: Български
Автор: Алианс за регионални и граждански инициативи


Ресурси за ученици Ресурси за училища Ресурси за учители