Цели за устойчиво развитие – игра

17.12.2015

Настолна игра, описваща Целите за устойчиво развитие.

Хората: здраве, знания и включване на жените и децата

Планетата: опазване на нашите екосистеми за всички общества и за нашите деца

Благоденствие: силна, влючваща и трансформираща икономика

Справедливост: сигурност, мир и силни институции

Достойнство: край на бедността и борба с неравенствата

Партньорство: глобална солидарност за устойчиво развитие

 


(.pdf) Изтегли файла
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици Цели за устойчиво развитие Ценности и възприятия