17. Глобално партньорство за устойчиво развитие

17.12.2015

Една успешна програма за устойчиво развитие изисква партньорство между
правителствата, частния сектор и гражданското общество. Това приобщаващо партньорство трябва да се осъществява на глобално, регионално, национално и местно ниво. То трябва да е изградено върху обща визия и общи цели, върху принципи и ценности, които поставят хората и планетата в центъра на усилията.
Необходими са спешни действия, за да се мобилизират трилиони долари от частни ресурси за постигане на целите на устойчивото развитие. Необходими са дългосрочни инвестиции в критични сектори, включително и преки чуждестранни инвестиции, особено в развиващите се страни. Критичните сектори включват устойчива енергетика, инфраструктура и транспорт, както и информационните и комуникационни технологии. Публичният сектор ще трябва да създаде ясна посока на намеса. Държавата трябва да осигури контрол, мониторинг, да създаде по-добра среда за привличане на инвестиции и за засилване на устойчивото развитие.

Занимание „Китайски пръчици”

Цел на занятието:
Да се покаже важността на творческото мислене, за да излезем с „печелившо и за двете страни“ решение.


(.pdf) Изтегли файла
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Разрешаване на конфликти Ресурси за ученици Социална справедливост Ценности и възприятия