Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“, Търговище

Контакти:

addressгр. Търговище,
бул. „Трайко Китанчев“ №39
website https://2su-tg.com/
Facebook Facebook страница
email sou_2@abv.bg

Степен на предоставяното образование: Средно

Опит ниво ученици: Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище е най-голямата образователна институция в Област Търговище – 1250 ученици и 104 педагогически специалисти. Работата по спечелените европейски и национални проекти и по националните програми повишава качеството на образователния процес и степента на социализация на младите хора. Училището е единственото в Област Търговище, и сред малкото в страната, което предлага профилирано обучение по изкуства – музика, изобразително изкуство, хореография – от І до ХІІ клас. Предпочитани са и другите профили – хуманитарен, природни науки, математика, в които учениците придобиват компетентности, необходими за успешна реализация и активен граждански живот.
1. Участие в кампанията на УНИЦЕФ България „Най-големият урок в света“
2. Организиран Европейски ден на спорта в училище – грамота от областния управител за най-активно училище в Община Търговище
3. Участие като пилотно училище в национален проект „Кариерно ориентиране“
4. Провеждане на специални часове по модела „Връстници обучават връстници“ по темата за превенция на насилието и злоупотребата с деца – по съвместен проект „Не на агресията“ с „Асоциация НАЯ“
5. Изградени училищен Доброволчески център, клуб „Млади възрожденци“, клуб „Евронавигатор“
6. Час по толерантност в Световния ден на толерантността – 16 ноември
7. Обучение на седмокласници – за превенция на употребата на наркотични вещества, за превенция на тормоза и агресията и др. с обучител от „Асоциация НАЯ“
8. Сформирани клубове и групи по проект „Твоят час“

Опит ниво учители: 1. Квалификация на учители в ЦЕРН, Швейцария
2. Обучение на главни учители в Брюксел, организирано от Представителството на Европейската комисия в България
3. Посещение на педагогически специалист на изложение в Лондон за образователните технологии
4. Включени учители в онлайн курс „Запознаване с приобщаващото образование”
5. Публикувани добри практики на интернет страницата на МОН „Междуинституционален механизъм за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици“
6. Обучение на педагогически специалисти за нови методи на преподаване – фондация „Америка за България“
7. Обучение на учители по проект „Децата се учат как да защитават животните“ – фондация „Четири лапи“
8. Двудневен квалификационен курс „Дигитални компетентности и ИКТ“
9. Създаден каталог „Модели на конкретни практики за взаимодействие със заинтересовани страни“

Опит ниво училище: 1. Участие в 3 проекта по програмата на Европейския съюз „Еразъм+“
2. Седмица на розовата фланелка по повод Деня на розовата фланелка
3. Училищна кампания за финансово подпомагане на абитуриенти сираци
4. Участие в националната доброволческа инициатива „Панаир на добрината“
5. Лятна „Академия за първолаци“
6. Училищен празник по повод Световния ден на мира
7. Отбелязване Деня на информационното общество
8. „Будно междучасие“ за Деня на народните будители
9. Изложба „Рисувам за децата на Европа“
10. Включване в Седмица на компютърните науки и образование
11. Коледен благотворителен базар за четириногите приятели
12. Детски коледен празник „Спортуваме и се забавляваме”

Опит ниво общност: 1. „Детско полицейско управление“ – съвместен проект с РДВР
2. ІІ място в националния проект „Млади защитници на възрастните хора“ за
превенция на телефонните измами, съвместно с РПУ и РДВР
3. Национален доброволчески проект „Подавам ти ръка“
4. Благотворителен концерт за жертвите в Хитрино
5. Спечелени призови места в много международни и национални конкурси, състезания, олимпиади, фестивали – в областта на литературата, информационните технологии, музиката, изобразителното изкуство, хореографията
6. Участие в националния проект „Чети и дари!“
7. Седмица на партньорството на учители родители
8. Ученик от училището – член на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето
9. Отлично представяне в националната образователна програма „Дай старт на успеха“ – Лидерска академия
10. Участие на ученици в националната инициатива „Мениджър за един ден“ – в Община Търговище
11. Участие в кампанията на „Асоциация НАЯ“ по повод на Европейския ден за борба с трафика на хора
12. Диcĸycиoннa ĸpъглa мaca “Училищeтo и ĸyлтypнитe инcтитyции – cъвpeмeнeн мoдeл нa пapтньopcтвo“
13. Участие в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
14. Театрална възстановка на съдебен процес по повод 16 април – Ден на Конституцията и юриста.
15. Включване в Националната кампания „Дни на приобщаването“
16. Участие на доброволци в Европейската нощ на музеите и в Националната библиотечна седмица, театър в библиотеката