ОУ „Хр. Никифоров“, Ловеч

Контакти:

address Ловеч 5500, ул.“Търговска“ 80
email h.nikiforov@abv.bg

Педагозите от ОУ ”Христо Никифоров” споделяме идеята за Глобално образование и се ангажираме да допринесем с дейността си за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование.

Ниво ученици

1.В хода на преподаването в 5-ти клас се поставя акцент върху темите: опазване на околната среда и използване на природните ресурси.
2.Глобалната тема за проблемите с бедността се дискутира в 6-ти и 7-ми клас.
3.Работи се по темата ,,Хората по Земята – различни и еднакви’’ чрез ролеви игри и дискусии.

Ниво учители

ПД по УД е участвал в семинар на тема ,,Да поговорим за Европа: ползите от ЕС за гражданите’’, по идея на Представителството на ЕК в България.

Ниво училище

1.Училището 4 години работи по Проект „УСПЕХ”, като в клубовете и секциите са включени деца със СОП и от етнически малцинства.
2.В географския клуб ,,Магията на географията’’ успешно се реализира темата за глобалното гражданство.

Ниво общност

1.Спечелено трето място на Националната олимпиада по Гражданско образование – май 2015 г. в Шумен с Проект ,,Професия и роден град – мечта и идеи’’.
2.Планиран е открит урок на областно ниво в 7-ми клас с предвидени интерактивни методи, в духа на Глобалното образование.

Новини

Гражданско и глобално образование по интересен начин в Ловеч

Основно училище ,,Христо Никифоров’’ – Ловеч е единственото училище от областта, класирано в националния конкурс ,,Промяната, която искам да бъда’’