Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура, София

Контакти:

address София 1614, Горна баня, ул. „Вечерница“ 21
website www.nukk.org
email nukk@abv.bg

Дейността в лицея е от 2013-14 учебна година. Свързана е със създадените евроклубове и часовете по география и икономика. Тематиката е насочена към екологични проблеми и стопанската дейност на България.

Първият проект, който разработихме, е на тема „Климатични промени и потъващите градове”. Насочихме се към тази проблематика поради огромния ни интерес към глобалното затопляне и последиците от него върху планетата Земя.

Всяка учебна година учениците от 9ти клас провеждат учебна екскурзия до Италия и посещават потъващият световен уникат на култура и изкуство град Венеция. Темите са част от обучението по география и икономика в целия курс на обучение, като се допълват и усложняват.

В проекта включихме проучване и изследване на геоложкия стоеж на Земята при потъващите обекти, мнението на инженери-строители, промените във флората и фауната, загубите за изкуството и културата, предстоящите последици от големите миграционни процеси в резултат на потъване на сушата и др. Изследвахме причините довели до климатичните промени. Темата продължава да се разработва в следващия проект като част от дейността на човека.