ОУ „Юрий Гагарин“, Смолян

Контакти:

address Смолян 4700, ул. „Георги Кирков“ 10
http://ou-gagarin.com/ ou-gagarin.com
email petoou_sm@abv.bg

Гражданско образование . Здравеопазване Интернационален лагер в Сърбия.

Социализиране на учениците.Равнопоставеност  на учениците независимо от техния пол,раса,религиозна принадлежност,възраст и увреждания.

Проекти : „Да опазим околната среда” -изградихме цветарници от стари гуми в двора на училището с ученици и боядисахме оградите на училището.Работим по проект „Успех”,”Научи се да караш ски” и проект „Как да направим нашия град по-привликателен за живеене”,”Вредата от тютюнопушенето”,”Благотворителни изложби”.