Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Димитровград

Контакти:

address гр. Димитровград ул. „Димитър Благоев“№84
website http://pgaz.eu/
email moneva_m@abv.bg

Степен на предоставяното образование: Средно, Професионална квалификация
Опит ниво ученици: Интегриране на ученици от различни етности към образователната среда в училище, състезания, конкурси Опит ниво учители: „Дигитално гражданство“
Опит ниво училище: Конкурс за рециклиране на отпадъци, седмица на екологията,биенале на земята, природата твори чудеса конкурс на АПРГ, зелена класна стая и др.
Опит ниво общност: Акция за събиране на хартиени отпадъци, посещаване и даряване на храна и дрехи в защитени жилища, посещение на старчески домове, библотеки, клуб  към Българския Червен Кръст „Млад доброволец“и др.