21 СОУ „Христо Ботев“, София

Контакти:

address София 1407, Лозенец, ул. „Люботрън“ 12
website www.21coy.com
email sou21@abv.bg

21 СОУ има традиции в областта на ученическото самооуправление, младежкото доброволчество и успешно прилага метода „ученици обучават ученици“.

Ученици:

През 2013 г. В 21 СОУ стартира проект за преподаване на добродетели по метода „връстници обучават връстници“. Тази практика продължава и през тази учебна година.

През 2012 г. 21 СОУ участва в проект „Граждани“ на фондация „Пайдея“ с обучение на учители.

През 2015 г. 21 СОУ спечели награда за проект „Работилница за добродетели“ в надпреварата за Най-добра младежка практика за доброволческа инициатива, организирана от Столична община – дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“.

Училище:

През 2014 г. ученически екип от 21 СОУ спечели първо място с проект „Дари внимание“ по инициативата „Доброволчеството – доброто в нас“ на евродепутат Моника Панайотова. За награда екипът посети Европейския парламент в Брюксел и се срещна севрокомисаря Кристалина Георгиева. Идеята на проект „Дари внимание“ е да се организират дейности в подкрепа на малките деца и ученици със СОП в училище.

Действащ механизъм за противодействие на тормоза.

Общност:

Участие в ежегодни регионални кампании, свързани с екологични идеи.