IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) International Civic and Citizenship Education Study 2016

16.11.2017

Международното изследване на гражданското обучение и възпитание (ICCS) от 2016 г. е четвъртото поред проучване на Международната асоциация за оценка на образователните постижения (IEA), което разглежда начините, по които младите хора се подготвят да поемат ролята на активни граждани. Предходните изследвания, проведени през 1971 г. и 1999 г. в съответно 9 и 28 държави, потвърждават факта, че фундаменталните умения са важни, но сами по себе си не са достатъчни за благополучието в днешното глобално общество, което изисква открит и културно адаптиран подход, с нравствена ориентация и акцент върху човешките права, социалната справедливост и политическа ангажираност.


(.pdf) 6 steps to global citizenship
Език: Английски
Автор: -Wolfram Schulz; John Ainley; Julian Fraillon; Bruno Losito; Gabriella Agrusti


За училища Взаимозависимост Гимназиална Гражданство Многообразие Начална Права на човека Предучилищна Прогимназиална Ресурси за училища Социална справедливост Устойчиво развитие Учене през целия живот