14.12.2018 Включете се в мащабно европейско изследване за НТИМ/STEM/ образование извън класната стая

Свидетели сме как съвременните тенденции на динамично развитие на технологиите, скорост на комуникацията, на генериране и остаряване на информацията (количеството знания в света се удвоява на всеки 18 месеца), налагат търсенето на нови посоки в образованието. Към традиционните елементи на ученето: „какво“ (усвояване на информация и факти) и „как“ (как да се използват), се добавя „къде“ (къде да се открие необходимото знание). Световният икономически форум прогнозира, че 65% от децата, започващи училище днес, ще заемат работни места, които все още не съществуват. Може ли формалното образование с наличните си средства да отговори на обучителните потребности на това младо поколение?

За да подкрепи формирането на нашите бъдещи граждани в условията на бързо развиващите се наука и технологии, мащабен европейски изследователски проект SySTEM 2020 се фокусира върху научната грамотност и образованието извън класната стая в областта на НТИМ /STEM/ (наука, технология, инженерство, математика).

Обединявайки експертизата и усилията на 22 организации, проектът си поставя за цел да идентифицира и „картографира“ ефективни източници и ресурси за формиране на научни знания  на деца и младежи на възраст 9-20 г. от 19 европейски държави.

Предвиждат се и изследвания на индивидуалните образователни екологии* на учащи се от 8 европейски държави, които ще документират как се „случва“ обучението извън класната стая. На свой ред това ще предложи по-добро разбиране на въздействието на различни практики в областта на неформално обучение и информално учене на деца и младежи с акцент върху трансдисциплинарния подход, който е привлекателен за младия човек.

Така ще бъдат изведени добри принципи за работа на обучителите в сферата на НТИМ/STEM с приложение в сферата на неформалното и формалното образование.

Ако предлагате или познавате такива организации/инициативи, може да допринесете за качеството на изследването в България, като попълните/разпространите следния въпросник (на английски език): https://waag.typeform.com/to/VptzsZ.

Спектърът от възможни източници на знание в областта на НТИМ/STEM е изключително широк. Ето някои идеи:

научен център музей галерия блогове и влогове
творческо и/ли занаятчийско ателие fablab (производствена лаборатория) извънкласна програма/ школа играчки
клуб за програмиране фестивал за наука и изкуство събитие независими творци
образователни игри YouTube канал печатна/онлайн медия уебсайтове
научно-фантастична литература лагери и курсове зоопарк/ аквариум социални медии
популярни научни книги телевизионни програми/канали популярни личности Неправителствени организации
резерват корпоративни организации ботаническа градина научен панаир/състезание

 


*образователна екология – физически, социален и културен контекст, в който се осъществява ученето