22.03.2019 Включете се в европейска карта на неформалното образование в областта на НТИИМ/STEАM/

Преди броени дни на бял свят излезе интерактивен инструмент за картoграфиране на неформалното образование в сферата на НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) в Европа.

Ако вашата организация предлага неформално обучение по математика, природни и/ли социални науки, технологии, изкуства, инженерство, може да се добавите в европейската карта, като попълните кратък въпросник (на английски език).

Организирате ли извънкласни програми или летни лагери? Или научни дейности в местната библиотека, в музея, в занаятитчийското ателие или по време на фестивал? Издавате ли популярно научно списание, ангажирате ли децата онлайн в научни занимания или имате друга инициатива, която предлага НТИИМ обучение?

Присъединете се към европейската мрежа SySTEM 2020 (СиСТЕМ 2020)!

Присъствието на Вашата организация на картата Ви носи следните предимства:
1. Учите се от организации, които се занимават с неформално обучение;
2. Сътрудничество & обмен на идеи;
3.Присъединявате се към широка мрежа от съмишленици и получавате видимост в европейската карта на неформалното образование;
4. Допринасяте и получавате достъп до научни изследвания, които ще консултират и влияят върху образоваталните политики на регионално и на европейско ниво;
5. Получавате шанс да спечелите наградата на SySTEM 2020: безплатен пропуск за цялата конференция на Европейската мрежа на музеите и научните центрове ECSITE през юни 2019 г. в Копенхаген с включен транспорт и настаняване;
6. Споделяте предизвикателствата си с общност от партньори.

Свидетели сме как съвременните тенденции на динамично развитие на технологиите, скорост на комуникацията, на генериране и остаряване на информацията налагат търсенето на нови посоки в образованието. Световният икономически форум прогнозира, че 65% от децата, започващи училище днес, ще заемат работни места, които все още не съществуват.

Може ли формалното образование с наличните си средства да отговори на обучителните потребности на това младо поколение?

За да подкрепи формирането на нашите бъдещи граждани в условията на бързо развиващите се наука и технологии, мащабен европейски изследователски проект SySTEM 2020 се фокусира върху научната грамотност и образованието извън класната стая в областта на НТИИМ /STEАM/ (наука, технология, инженерство, изкуство, математика).

Обединявайки експертизата и усилията на 22 организации, проектът си поставя за цел да идентифицира и „картографира“ ефективни източници и ресурси за формиране на научни знания  на деца и младежи на възраст 9-20 г. от 19 европейски държави.

Предвиждат се и изследвания на индивидуалните образователни екологии* на учащи се от 8 европейски държави, които ще документират как се „случва“ обучението извън класната стая. На свой ред това ще предложи по-добро разбиране на въздействието на различни практики в областта на неформално обучение и информално учене на деца и младежи с акцент върху трансдисциплинарния подход, който е привлекателен за младия човек.

Така ще бъдат изведени добри принципи за работа на обучителите в сферата на НТИИМ/STEАM с приложение в сферата на неформалното и формалното образование.

Ако предлагате или познавате такива организации/инициативи, може да допринесете за качеството на изследването в България, като попълните/разпространите следния въпросник (на английски език): https://form.system2020.education/form/organisation.

Спектърът от възможни източници на знание в областта на НТИМ/STEM е изключително широк. Ето някои идеи:

научен център музей галерия блогове и влогове
творческо и/ли занаятчийско ателие fablab (производствена лаборатория) извънкласна програма/ школа играчки
клуб за програмиране фестивал за наука и изкуство събитие независими творци
образователни игри YouTube канал печатна/онлайн медия уебсайтове
научно-фантастична литература лагери и курсове зоопарк/ аквариум социални медии
популярни научни книги телевизионни програми/канали популярни личности Неправителствени организации
резерват корпоративни организации ботаническа градина научен панаир/състезание

 


*образователна екология – физически, социален и културен контекст, в който се осъществява ученето