05.04.2016 Гражданско и глобално образование по интересен начин в Ловеч

В тържество на Знанието и творческо пътешествие се превърна емоционалното събитие, което се състоя на 31.03.2016 г. в ОУ,,Христо Никифоров’’ – Ловеч.

Училището стана център на общността и даде пример за партньорско споделяне на ценности, идеи и цели.

Сред гостите, уважили вечерта на гражданското и глобалното образование бяха: Старши експерт ,,Обществени науки и гражданско образование’’ в РИО на МОН Ловеч, представител на Сдружение ,,Екомисия 21 век’’, родители, членуващи в Координационния съвет за справяне с насилието в училището, родители на бивши ученици на ОУ,,Христо Никифоров’’, възпитаници на училището, които днес са успешно реализирани млади хора, директорът на училището, учители, председателите на класовете.

В ролята на модератори на вечерта се изявиха учениците от Клуба по Гражданско образование с ръководител Полина Георгиева – ПД по УД.

По интересен начин, с много знания, дар слово и леко перо, младите хора убедиха гостите, че учениците от ОУ,,Христо Никифоров’’ се стремят да направят бъдещето на света справедливо и споделено, като изграждат самочувствие на достойни граждани на Ловеч, България, Европейския съюз и на глобалния свят.

OU-Lovech_2Учениците – изследователи за пореден път доказаха, че познават идеята за „гражданин на света“ и разбират мястото на България в глобалното развитие. Те впечатлиха всички със своя задълбочен и проницателен поглед по важни глобални проблеми: опазване на водните ресурси, климатичните промени, бежанската криза и тероризмът.

Проведената симулационната игра, при която в оспорвана надпревара се впуснаха три отбора с ученици от 4, 5, 6 и 7 клас, превърна вечерта в динамичен, цветен и звучен празник на знанието, креативността и младежките стремежи.

Красивият празник завърши с посланието: Да бъдем достойни граждани на България, на Европейския съюз и на глобалния свят!

Източник: ОУ „Христо Никифоров“ Ловеч