10.11.2020 Модели и ръководство за нискобюджетни кампании за защита правата на човека

С новия си проект “Време да бъдем активни” СНЦ „Паралел Силистра“ цели да насърчи гражданските организации от област Силистра да включват млади хора в кампании за защита правата на човека. За изпълнението на дейностите  СНЦ „Паралел Силистра“ си партнира с Европейския информационен център – Велико Търново и Сдружението “Алианс за регионални и граждански инициативи” – София.

Заедно с партньорите СНЦ „Паралел Силистра“ разработиха „Модели на нискобюджетни кампании“  и „Ръководство за организиране на нискобюджетни кампании“ са изключително полезни и вдъхновяващи за провеждане на инициативи и кампании за защита на правата на човека не само на месно, но и на национално ниво.

Повече за наръчника може да откриете тук

Повече за моделите на кампании можете да откриете тук