20.11.2019 Над 120 педагози от цялата страна обсъждаха учебните градини като инструмент за по-качествено и приобщаващо образование на 15.11.2019 в „Музейко“

На 15 ноември 2019 г. в Детски научен център „Музейко“ се проведе конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“, посветена на образователните градини. Тя събра повече от 120 участници – педагогически специалисти от детски градини, училища и социални услуги,  музейни дейци, представители на държавни институции, на местната  власт, на университети, на неправителствени организации от цялата страна и чужбина. Имаше и представител на Българското училище „Родна стряха” в Кипър, дошъл специално за събитието, посветено на образователните градини като „класически“ – и в същото време отговарящ на потребностите на 21.век, инструмент за холистично и ефективно обучение.

Днешните деца – особено тези в града, имат все по-малко възможности за придобиването на непосредствен опит за заобикалящия ги свят. Съвременният живот ги превръща в консуматори на образи, получатели на знания „от втора ръка”. Затова от нас зависи да направим така, че училището да осигурява възможности да придобиват непосредствен опит за обектите от околната действителност, да улеснява получаването на „човечност от първа ръка”.

Образователните градини предлагат решение в тази посока и фактът, че интересът към конференцията надхвърли нейния капацитет, е сигурен знак, че съществуващата у нас култура на „книжно“ обучение започва постепенно да отстъпва място на образование, което не се придържа стриктно към учебник, не разделя изкуствено знанието по предмети и търси връзката му с живота.

Позитивната емоция на събитието беше подкрепена от г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката, която изказа признание за труда на учителите и тяхната мотивация, говори за програмата „Образование с наука“ на МОН, за биоикономиката – като приоритетна тема на изследвания в Европа, и най-вече насърчи професионалистите да обединяват и споделят усилията си, да работят в партньорства и мрежи.

Г-н Димитър Димитров от Министерство на земеделието, храните и горите също изказа подкрепата на своята институция във връзка с изграждането на навици за здравословно хранене и природосъобразен начин на живот у нашите деца. Те все по-често отказват да консумират зелени пресни продукти, тъй като е трудно да се конкурират с привлекателните закуски, опаковани в лъскава хартия и агресивно рекламирани в средствата за масова информация. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, наред с предвидените мерки за насърчаване на посещения на земеделски стопанства и създаване и поддържане на училищни градини, имат за цел да противодействат на тези тенденции.

Дейвид Томпсън, директор на Основно училище в гр. Дънганън, Северна Ирландия, сподели опита си в изграждането на градина и превръщането й в жива лаборатория, където учениците да учат, създават и да се забавляват заедно. В училището се обучават 285 деца, за 65% от които английският език не е роден. Многообразието от ученици с различен етнически и културен произход, с различни образователни потребности поставя ред предизвикателства, за чието посрещане учебната градина значително допринася.

Проф. д-р Илиана Мирчева, преподавател по дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото във Факултет по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ демонстрира с конкретни примери и идеи за обучителни дейности как т.нар. STEM обучение (наука, технологии, инженерство, математика) може да се осъществява чрез градината.

Доц. Паола Корсано, преподавател по психология на развитието и образованието в Катедра по хуманитарни и социални науки и култура на Университета в Парма, говори за приобщаващата стойност на образователните градини и за принципите при разработване и провеждане на обучителни дейности с деца.

Димитър Лазаров, ръководител стратегии, политики и програми на Сдружение за споделено учене „ЕЛА“, представи концепцията за приобщаване и социално и емоциално учене чрез връзка с природата.

Участниците в събитието имаха възможност да участват в практически ателиета, от които си тръгнаха с много идеи.

По време на събитието бяха представени постери от съществуващи градини, чрез които част от участниците споделиха своя опит. Един от тях беше презентиран от две малки чаровници от ОУ „Алеко Константинов“ в гр. Димитровград, които бяха пропътували повече от 200 км., за да могат лично да споделят как учат, играят и създават в образователната градина в тяхното училище.

Накрая, преди да се разделят, като символ на обещание за продължаваща работа за утвърждаване на образователните градини, участниците в конференцията заедно взеха решение какво да се случи с постерите им. В духа на музея, предложиха да направят пътуваща изложба – символ на споделените усилия за разпространяване на практиката „образователни градини”. Изложбата ще гостува в различни градове и организации по метода “предай нататък”. Центърът за съвременна история към Регионален исторически музей-Пловдив заяви готовност да бъде първият домакин, още повече че ще бъде домакин и на следващото събитие, посветено на образователните градини, което ще се проведе в края на месец януари 2020г.