24.03.2017 Международен ден на истината за Нарушаване на човешките права и за зачитане на достойнството на жертвите Събития

Международен ден на истината за нарушаване на човешките права и за зачитане на достойнството на жертвите

На този ден почитаме паметта на жертвите на сериозните и систематични нарушения на правата на човека и популяризираме важността на правото на истината и справедливостта.

21.03.2017 Международен ден за елиминиране на расовата дискриминация Събития

Международен ден за елиминиране на расовата дискриминация

На този ден през 1960 г. 69 демонстранти са убити от полицията в ЮАР. Един мирен протест е потопен в кръв, протест срещу режима на апартейд и закон, с който властите могат да ограничат движението на гражданите.