Запознай се със Зог

13.08.2016 Zog_cover

Чрез Зог героите в книгата оценяват по нов начин планетата, на която живеят, както и всички същества, които споделят това истински красиво място.

Темите включват:
• Боклук и рециклиране
• Разбиране и уважение към разнообразието на хора и места
• Игрите по света
• Устойчиво развитие

Методологиите включват:

• Философия за деца
• Учене чрез преживяване

Включва бележки за учителя по всички теми.

„Усещам, че използването на външната среда като друга класна стая, е
важен аспект от образованието, тъй като е достъпна, интересна, стимулираща и енергитизираща. Децата са много доволни да бъдат част от тези дейности и веднага си харесаха Зог! Толкова много, че чак си направиха свои собствени Зог кукли, така че да има приятели и да не се чувства изоставен! Децата съчувстваха на Зог и научиха много за приятелството, различията, приликите и сътрудничеството. Тази книга предоставя толкова много възможности за отлични упражнения за говорене и слушане, както и практически игри и проекти, които са все на базата на основни аспекти от съвременното образование.“ Беки Кош, Детска градина Уигтън.

„Децата обичат Зог и книжката естествено води към кръстосано планиране на учебната програма и междинно преподаване и учене. Благодаря ви.“ Хелън Форд, директор на начално училище Нортсайд, Уъркингтън.

„Вълнуваща история, която съчетава дейности, дискусии и житейски умения. Тъй като ресурсите са на база на преживявания от реалния живот, децата са наясно как могат да променят своя свят.“ Анджела Бел, Училище Рууз, Бароу ин Фърнес.


(.pdf) Изтегли файла
Език: Български
Автор: АРГИ


За ученици За учители Всички глобални измерения Идеи за преподаване Начална Предучилищна