Наръчник по глобално образование за работа в младежката сфера

16.11.2017

Съдържанието на публикацията е разработено въз основа на резултатите от проучване, което разглежда отношението на младежките организации към глобалните въпроси и спрямо тяхната сфера на дейност. Наръчникът може да се използва от младежки работници, младежки лидери, обучители или фасилитатори, готови да повишат осведомеността на младите хора по глобалните въпроси, като свържат техните ежедневни дейности с глобалното развитие и да ги окуражат да стартират глобални образователни дейности в своите организации/структури.


(.pdf) Toolkit_bg_72-dpi
Език: Български
Автор: -Владислав Петков, Индре Оугутиене, Зина Балтрениене, Евелина Ревукайте, Франц Халбартшлагер и екип


За ученици За училища За учители Взаимозависимост Гимназиална Гражданство Идеи за ученически дейности Многообразие Права на човека Ресурси за ученици Ресурси за училища Социална справедливост Устойчиво развитие Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие Ценности и възприятия