10.02.2016 Когато накараш сърцата да мислят, а умовете да чувстват!

Една история за добротворството, която не признава граници и завладява с победоносното шествие на Добрината дори в най-затънтените кътчета на света. Герои са учениците от ЕГ „Пейо Яворов“ в Силистра, благодарение на които е построено училище за 78 деца в Гана. Представена от списание „Щъркел“.

Когато в Adaklu Torda, Гана, вали проливен дъжд, или всичко живо се е изпокрило от непосилната жега, 78 деца нямат учебни занятия. Тяхното „училище под открито небе”, с черни дъски, окачени по дърветата, е съвсем непригодно, когато природата прояви своите капризи. Гана е една от най-бедните страни в света и близо една трета от учениците в начален курс отпадат от учебни занятия поради липса на училищна база.

Майкъл Пелехач, американски учител-доброволец по програмата Фулбрайт,

споделя своята идея за построяване на училище за тези деца пред ученици от 10 а клас (сега 11 а кл.) на ЕГ „Пейо Яворов“, град Силистра. Звучи наистина невероятно, но българските гимназисти започват кампания за набиране на средства за построяване на училище в Adaklu Torda.

EG-Silistra-Ghana-Photo

Благодарение на учениците от езиковата гимназия в Силистра, в Гана е построено училище за 78 деца

Заедно с класната ръководителка Кремена Радоева,

са проведени тематични уроци, които засягат „Неграмотността в света“, „Краудсорсинг“, „Лидерството – потенциал за промяна и активност в общността“ и др., а Майкъл Пелехач представя свое кратко видео и презентира идеята си. Учениците не само я приемат, но и започват работа по набирането на средства, като си поставят срок за 25 учебни дни да съберат 25 000 долара.

Свързват се с фондацията „Pencils of Promise”

със седалище в Ню Йорк, чиято основна дейност е да подпомага изграждането на училища за деца, лишени от основното право на образование и която до този момент е построила над 300 училища в Гана, Гватемала и Лаос. Фондонабирателната си кампания учениците наричат „Build them a School. Build them a future” – „Да им построим училище. Да им изградим бъдеще”.

Разделени в 4 екипа (Маркетинг, Продуценти, Мотиватори и Фондонабиратели),

учениците очертават стратегия, изработват лого на проекта, заснемат видео, като основната комуникация се извършва в социалните мрежи и в часовете по английски език.

Първата инициатива е на 27 март 2015 г., с проведения Благотворителен кулинарен базар,

където учениците успяват да съберат 287 лв. от продажба на изработените от тях кулинарни продукти. Редакторският екип на американското издание NorthWest Observer дарява 150 щатски долара и подкрепя кампанията със статия за проекта. В резултат на това стотици читатели, включително и българи, живеещи в чужбина, даряват суми в подкрепа на начинанието. В рекламната кампания се включват още медии от България и чужбина, български актьори и певци, промотиращи проекта. Проведен е благотворителен концерт „10а и приятели” на 21 април 2015 г. Отвсякъде идва помощ от дарители и

в крайна сметка е събрана сума от 28 780 долара,

която надвишава първоначално плануваната сума от 25 000 долара, като с остатъка е предвидено обучение на учители и стипендии на учениците от Гана. Местната общност от Гана осигурява 20% от цялата сума за построяването на училището с доброволен труд.

В кампанията се включва и фондация „Pencils of Promise” със скайп видео-конферентен урок, а авторът на бестеслъра „A promise of a Pencil” – Адам Браун изпраща благодарствено писмо на гимназистите от Силистра.

На 11 ноември 2015 г. училището е открито и осветено.

В него има 3 секции (класни стаи), в които 10 учители обучават 78 деца от три випуска в начален курс и предучилищна група. На паметната плоча на училището е включен наслов от учениците от Езикова гимназия „Пейо Яворов“, Силистра:

„ПОСВЕЩАВА СЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО НЕОБИКНОВЕНА ПРОМЯНА”.

Източник: Списание Щъркел