Sofia_21SOU

21 СОУ има традиции в областта на ученическото самооуправление, младежкото доброволчество и успешно прилага метода „ученици обучават ученици“.