Lovech_OU-HNikiforov

Споделяме идеята за Глобално образование и се ангажираме да допринесем с дейността си за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование.

Smolian_OU-YGagarin

„Да опазим околната среда” – изградихме цветарници от стари гуми в двора на училището с ученици и боядисахме оградите.

Основно училище "Иван Вазов", Смолян

ОУ „Иван Вазов“ е едно от трите училища в страната, които прилагат стратегията за глобално образование чрез прояви, организирани от самите ученици.