25.02.2016 ДА НАУЧИМ! е обновена

Ресурсната страница за глобално гражданско образование ДА НАУЧИМ! (www.devedu.eu) има нов облик и актуализирано съдържание.

ДА НАУЧИМ! се стреми да се превърне в събирателно място, където преподаватели, ученици, ръководители на образователни институции и неправителствени организации, намират ресурси, новини и възможности за развитие по темите свързани с глобално образование, гражданско образование, образование за развитие.

Откриването на съдържание е улеснено от съвременния дизайн и структура на страницата. Информацията е организирана в зони за ученици, учители и училища.

Учениците могат да разберат какво означава да бъдеш глобален млад гражданин и да открият идеи за участие и влияние по темите, които смятат за важни.

Учителите могат да научат важността на глобалното образование, характеристиките на съвременния глобален преподавател и да ползват множество идеи и възможности за балансиране на учебния процес с интересни занимания, които превръщат младите хора от получатели на знания в активни млади граждани. Преподавателите с опит, могат да споделят успешните практики и научени уроци. Ако се вълнувате и искате да представите пред вашите ученици теми като права на детето, устойчиво развитие, мир и разрешаване на конфликти, социална справедливост и др. това е Вашето място.

Училищните ръководства ще открият стъпките, които да предприемат към развитието на глобално училище и могат да следят възможностите за обучения на преподавателския екип.

В раздел Събития можете да откриете информация и идеи за отбелязване на предстоящи международни дни, свързани с правата на човека и околната среда. В този раздел се намират също събития, организирани от училищата активни в областта на глобалното образование, както и възможности за обучения, провеждани от неправителствени организации.

От 2009 г. насам страницата публикува Ресурси и материали за Целите на Хилядолетието за развитие, Целите за устойчиво развитие и глобалните измерения; идеи за интересни занимания и дейности, както за преподаватели, така и за ученици; новини, обучения и събития. Ресурсите са организирани по възрастови групи и теми.

Новини публикуват организациите членове на Българската платформа за международно развитие и партниращи образователни институции. На ДА НАУЧИМ! ще намерите и информация за дейности, събития и възможности за развитие, които те подкрепят.

Ако проявявате интерес към включване на съдържание в ДА НАУЧИМ! или имате предложения и идеи, свържете се с екипа на ДА НАУЧИМ! на info@devedu.eu.