СОУ “Васил Левски”, Карлово

Участие в трета национална среща за образование за развитие „Култура на мира – единство в многообразието“ и „Глобално образование – глобализация и взаимозависимости“.

Основно училище "Иван Вазов", Смолян

ОУ „Иван Вазов“ е едно от трите училища в страната, които прилагат стратегията за глобално образование чрез прояви, организирани от самите ученици.